Diagnòstic de l’activitat cultural de la població. Proposta de reordenació programàtica i espaial dels principals equipaments culturals.

http://www.santfeliu.cat