Participació en les sessions plenàries amb aportació de casos pràctics.

http://www.ub.edu/cultural/Eventos/JornadaFinancamentEuropeuCAT.html