El projecte EJE CENTRAL té com a base el concepte d’emprenedoria sostenible per al desenvolupament cultural (ESDC). Busca combinar les eines procedents de les pràctiques de la gestió cultural: planificació, avaluació, gestió en xarxa, atenció a la diversitat i utilització de les TIC amb l’adopció de models i pràctiques procedents de la creació d’empreses i del foment del desenvolupament econòmic local. ESDC busca fer viables a tres països (Bolívia, Perú i Xile) projectes culturals existents en territoris desfavorits durant 2010 i 2011. Per això se serveix internacionalment de la formació i el treball en xarxa mentre que localment implica grups d’acció cultural.

http://www.emprendeduriacultural.net/ejecentral/