Recolzament en el procés de prototipació i definició de l’espai. Determinació dels seus principals usos i proposta d’espais. 2011-2012 Client: ZZZINC – Investigación e innovación cultural zzzinc.net