Publicació final del projecte:

http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/projects/2003_125/es_minors_migrants_conclusions_2003_125.pdf