L’objectiu del projecte és facilitar la integració de persones immigrades d’acord amb els principis de la política d’immigració de la Unió Europea. El projecte consta de:

  • La organització de tres trobades internacionals (Huelva, Roma, Londres) durant 2008 on es debatran i s’intercanviaran experiències de tota Europa respecte tres temes bàsics: ocupació, acollida i interculturalitat.
  • La construcció d’un espai virtual utilitzat per comunitats d’immigrants dels països participants.

http://www.qec-eran.org/