Estudi de necessitats de formació. Proposta d’implementació adaptada.