Recollida de bones pràctiques a nivell internacional que promouen indústries culturals a partir de xarxes socials distribuïdes. Modelització d’un sistema de transferència que permeti la seva aplicació. Identificació en dos projectes pilot a països d’Amèrica Llatina i el Carib a partir de la utilització de fons FOMIN.

Resultats del projecte disponibles a:

http://www.iadb.org/mif/forum/culturalind.cfm?lang=es