Identificació de variables clau que permetin tipificar els centres culturals i elaboració de model/s de referència.

http://www.diba.es/cerc/