Diagnòstic de l’activitat cultural de la població. Proposta de reordenació espaial i programàtica dels principals equipaments culturals.

http://www.santfruitos.org