Aquesta iniciativa s’articula per mitjà de la Red Iberoamericana de Futuros Deseables que, gràcies a les noves tecnologies, permet l’encontre entre set països amb l’objectiu de generar idees i visions de realitats noves o transformades que sobretot són importants en els moments de crisi i transició.

Es tracta d’un espai per imaginar el futur des de camps importants com la sostenibilitat, la innovació, la responsabilitat social, la cultura i els valors humans.

http://creafuturos.transit.es/?page_id=252