Diagnòstic, definició i estudi d’usos per a l’espai L’Escorxador a Badalona i la seva reconversió en un espai d’usos preferentment culturals.