Coordinació internacional i del congrés internacional. L’objectiu del projecte és l’elaboració d’un llibre blanc que reculli recomanacions i bones pràctiques per fomentar polítiques locals orientades a combatre la discriminació per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.

http://www.ahead-bcn.cat