Benchmarking i avaluació ex ante de costos per a la implementació d’un complex d’atenció a la tercera edat a Castelldefels compost per una residència, apartaments tutelats i vivenda protegida.