Formació i revisió dels procediments de participació d’organitzacions artístiques en la promoció de la cultura.

http://cultura.gencat.cat/conca/