Diagnosi i prospeccio d’activitat. Formulació de l’estratègia de continuïtat amb participació de les companyies integrants del centre de creació de dança i arts escèniques contemporànies La Caldera.