En col·laboració amb el Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, és un estudi sobre el marc de competitivitat que les ciutats ofereixen a l’escenari global.