Definició de continguts i tutorització per a les matèries: TIC’s i xarxes socials, Xarxes per a projectes europeus, Turisme cultural i Desenvolupament cultural comunitari.

http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/entrar.cfm