Definició de visió conjunta i pla d’intervenció. Formulació de funcions per a node central i membres de la xarxa.