La 5a edició de Cultura y Media es va desenvolupar en el marc del 40è aniversari del Centro Cultural General San Martín, de l’11 al 14 de novembre del 2010. En aquest marc, es va realitzar el seminari ¿El Paréntesis de Guternberg? La conversión digital como proceso civilizatorio. Vam participar amb la ponència “We are the copy’n paste victims”.

http://www.parentesisgutenberg.com.ar/