Definició dels eixos principals del centre. Estudi de viabilitat i definició d’objectius i prioritats.