Disseny i elaboració d’una plataforma col·laborativa entre organitzacions activistes europees especialitzades en l’espai urbà.

http://platform.citymined.org/