CONTINGUTS_cat

  • Dinamització de comunitats digitals.
  • Disseny i implementació multicanal i multiplataforma.
  • Anàlisi i implementació d’eines digitals de suport a la gestió i la comunicació.
  • Creació d’estratègies de comunicació, promoció i difusió.
  • Assessories comunicacionals i de màrqueting.
  • Realització de campanyes de difusió periodística.
  • Disseny i edició de publicacions.
  • Elaboració i disseny de dossiers de patrocini.
  • Desenvolupament de conceptes creatius.
  • Conceptualizació d’espais i comunicació digital.