FORMACIO Y CONTINGUTS_cat

L’evolució digital ha dinamitat els procediments de transmissió de coneixements i els mètodes per la seva fixació i transferència. La varietat de possibilitats formatives, el seu encaix amb les exigències de finançament i les necessitats d’alumnes i institucions obliga a la creació de productes i continguts ad hoc.

D’altra banda, ITD genera i imparteix formació en les següents àrees generals: planificació estratègica orientada a organitzacions culturals i del Tercer Sector, gestió i innovació cultural, avaluació, plans de comunicació, desenvolupament territorial, TIC.

  • Disseny de plans i cursos de formació.
  • Desenvolupament de continguts e-learning i aprenentatge col·laboratiu.
  • Detecció de necessitats formatives (dimensionament, estratègies pel canvi i monitoratge).
  • Organització i fixació de continguts en cursos, conferències, jornades sectorials, màsters en format presencial i digital.