Avaluació externa de la intervenció d’UBIQA en els barris de la Mouraria a Lisboa i a San Francisco a Bilbao, en què es persegueix la subjectivació de la narrativa àudiovisual, la participació d’agents comunitaris i la transferència internacional del model.

Ubiqa www.ubiqa.com

2011