A partir del diagnòstic de necessitats d’ampliació museística i de la seva relació amb les necessitats de l’entorn, el barri del Raval de Barcelona, es proposa un catàleg de propostes d’intervenció que abarquen els aspectes urbanístics, socials, formatius i de finançament.

Museu Marítim de Barcelona http://www.mmb.cat

Foment de Ciutat Vella http://www.fomentciutatvella.net

2011