PLANIFICACIO_draft

Durant la definició de les estratègies d’intervenció pública i privada són imprescindibles anàlisis territorials, sectorials i organitzatives que permetin identificar noves necessitats i detectar els actius disponibles. La flexibilitat en els enfocaments i la metodologia permeten combinar la profunditat del coneixement obtingut amb la posada en marxa de propostes aplicables, amb sentit de capacitat de comunicació interna i externa.

  • Reorientació estratègica i conceptual.
  • Elaboració de plans estratègics.
  • Disseny de plans integrats de gestió.
  • Elaboració de plans de gestió: comunicació, màrqueting, recursos humans i administració.
  • Implantació de plans de canvi.
  • Elaboració de plans de viabilitat econòmica.
  • Disseny i implementació de procediments i/o funcionament de serveis per a la ciutadania.