Organització, conjuntament amb Becity, d’una jornada de reflexió i debat al voltant del concepte de seguretat en la ciutat diversa geogràficament, social i cultural: http://becity.info/archives/seguridad-ciudadana-en-una-sociedad-diversa/
Aquesta acció es fa en el marc dels processos de reflexió mundial realitzats en el Congrés internacional celebrat a Madrid l’octubre del 2011.
http://safetyinnova.ie.edu/images/stories/Conclusiones_Congreso.pdf

En associació amb INSTITUTO DE EMPRESA. Madrid. 2011-2012
http://www.ie.edu/business