Redacció del Pla Director que defineix el concepte, cronograma, actuacions principals, relacions entre el promotor, l’Ajuntament de Tarragona, i la resta d’agents implicats i que alinea les dimensions de coordinació i comunicació.

http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/cultura/festivals-festes-i-cultura-popular/tarragona-2012/presentacio

Ajuntament de Tarragona. Conselleria de Cultura, 2011-2012
http://www.tarragona.cat/lajuntament/conselleries/cultura