Disseny i elaboració d’una plataforma col·laborativa entre organitzacions activistes europees especialitzades en espai urbà, que agrupin accions d’intervenció urbana per i per a la ciutat.
http://platform.citymined.org/

City mine(d). Londres, 2011
http://www.citymined.org/aboutus.php