El seu propòsit principal és investigar de manera participativa, amb associacions i nacionals de la comunitat romanesa, quina és la situació dels seus drets fonamentals, tal i com els defineix la Unió Europea, i desenvolupar instruments que permetin tant el seu coneixement com la seva millora a través d’un procés d’investigació-acció durant el 2011 i el 2012, integrant les expectatvies, necessitats i propostes detectades en el desenvolupament de les accions programades d’una manera oberta, participativa i adaptada a la realitat de la comunitat.

www.accesstorights.net/citizenships/citizenship

Informació sobre jornades:

http://www.accesstorights.net/citizenships/2012/06/27/seminari-obert-drets-politics-a-la-ue-i-consciencia-europea/