Després de la realització d’un diagnòstic compartit sobre la siutació dels equipaments culturals i sòcioculturals de la població, disseny i redefinició d’usos en el seu context territorial.

2011

Client: CERC – Centre d’estudis i recursos Culturals de la Diputació de Barcelona
www.diba.es/cerc

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
www.santjoanvilatorrada.cat