Recolzament en el procés de prototipació i definició de l’espai. Determinació dels seus principals usos i proposta d’espais.

2011-2012

Client: ZZZINC – Investigación e innovación cultural
zzzinc.net