Redacció i edició de guies temàtiques i elements de comunicació (prezi) per a les diferents regions que componen CGLU (Àfrica de l’Est, Àfrica de l’Oest i Est Asiàtic) sobre les oportunitats de la cooperació descentralitzada, especialment a nivell local.

www.cities-localgovernments.org

Soci: Pour la Solidarité, Brussel·les
www.pourlasolidarite.eu

Unió Europea – Fundamental Rights

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/fundamental-rights-programme/index_en.htm