Vienna

El projecte Bridge the Gap és un partenariat format per organitzacions i persones interessades en l’educació i formació profesional com professionals de la formació, PIMES, proveïdors d’educació d’adults, escoles i institucions. També intentem involucrar a actors socials i d’altres protagonistes de la formació professional per a:

  • desenvolupar orientació i suport a professionals de l’educació professional
  • obrir als professionals a itineraris flexibles que incloguin el coneixement de les TICS i l’ensenyament i mètodes innovadors per al s.XXI per tal de crear millors condicions per a la transició cap a la vida laboral
  • reforçar la creació de vincles més propers  entre els professionals de la formació professional i la vida laboral
  • promoure el reconeixement de l’aprenentatge informal i no formal

Website: http://b-gap.eu/

El vídeo de la trobada internacional a Viena el febrer de 2013.