Vàries edicions del curs de teleformació adreçat a professionals dels Serveis Socials orientat a l’atenció residencial de la infancia amb mesura de protecció, realitzat per a la Direcció General de Serveis per a la Família i la Infància del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. La durada és de 120 hores.