La European Cultural Learning Network (ECLN) té la intenció d’explorar l’educació i formació professional que sigui rellevant per als professionals en “aprenentatge cultural” i les organitzacions que els donen feina. Està finançat pel programa europeu d’Aprenentatge durant tota la vida fins 2015 i està composat per una partenariat de 12 organitzacions que abasten pràcticament tot el continent.

Entenem per  ‘aprenentatge cultural’ tot el rang d’aprenentatges artístics i culturals que és lliurat per artistes i gent creativa a tres situacions diferents:

  • situacions informals
  • situacions no formals
  • situacions formals

timthumb