Identificació de les principals acciones y orientacions per a la seva implementació.
http://familia.bcn.cat/