Emergència, invisibilitat, independència i relacions amb l’Administració: aproximació a una realitat canviant

L’estudi caracteritza els diferents tipus d’agents culturals i creatius que desenvolupen la seva activitat al marge de l’Administració a més d’identificar els mètodes que els Ajuntaments tenen per identificar i relacionar-se amb els agents culturals i creatius dels seus territoris. D’altra banda, també visibilitza i analitza casos concrets d’agents culturals que treballen al marge de l’Administració. Per últim, analitza casos a nivell internacional de mètodes d’identificació i relació amb els agents culturals per tal d’orientar possibles accions i vies de millora per a l’Administració en la identificació i relació amb els agents culturals i creatius.

Client: CERC – Centre d’estudis i recursos Culturals de la Diputació de Barcelona
www.diba.es/cerc

Setiembre 2014 – Maig 2015