Com es creen els diners cada dia? Per què són actualment tan baixos els tipus d’interès del Banc Central Europeu? Quins són els motius de les crisis econòmiques i financeres? Com es poden explicar els problemes de la zona euro? Necessitem creixement econòmic? Què significa organitzar una economia social i ecològica? Quines diferentes escoles de pensament econòmic existeixen? Què passa amb l’impacte d’aquestes diverses interpretacions de l’economia sobre les propostes concretes de la política econòmica d’un estat?

ITD participa en el projecte d’innovació “Fresh-up Economics. Cap a l’alfabetització econòmica a Europa ”, sobre aquestes i altres qüestions relacionades amb l’economia i l’accès a aquesta informació per part dels ciutadans. El projecte està cofinançat pel programa Erasmus +.

El projecte està coordinat per weltgewandt e.V. (Alemanya) i compartit amb altres 5 socis: Aviteum (República Txeca), Financial Justice Ireland (Irlanda), Wirtschaftsuniversität Wien (Àustria), Peipsi Center for Transboundary Cooperation (Estònia) i Wyzsza Szkola Ekonomii i innowacji w Lublinie (Polònia).

Junts crearem una plataforma d’aprenentatge d’alfabetització econòmica per a adults a Europa.