Investigació aplicada

A banda de col·laborar amb universitats i centres de recerca dins de l’àmbit europeu i llatinoamericà, ITD emprèn processos de recerca aplicada específics o bé els integra al desenvolupament dels seus projectes.

Planificació estratègica

Durant la definició de les estratègies d’intervenció pública i privada són imprescindibles anàlisis territorials, sectorials i organitzatives que permetin identificar noves necessitats i detectar els actius disponibles…

Congressos i conferències

La complexitat de l’organització d’un congrés ha de resoldre’s en la facilitat d’accés a la informació, continguts i persones per part d’assistens i ponents en un entorn fluid i professional alhora…

Plans territorials i plans d’usos

La dimensió local es pot observar a partir de l’impacte territorial extens d’una activitat determinada (cultural, econòmica, social, educativa) o des de la capacitat …

Continguts i projectes digitals

Dinamització de comunitats digitals.
Disseny i implementació multicanal i multiplataforma.

Formació: continguts, disseny i planificació

L’evolució digital ha dinamitat els procediments de transmissió de coneixements i els mètodes per la seva fixació i transferència…

Projectes i serveis internacionals

Participar en els programes promoguts pels organismes multilaterals internacionals, atendre les demandes de servei o col·laborar de manera…

Avaluació i assessorament

Avaluar és tant donar valor com emetre judicis de valor a partir de l’aplicació de sistemes de recollida d’informació útil, vàlida i fiable…

La misión de ITD es impulsar y desarrollar proyectos, procesos y conceptos innovadores que favorezcan la transferencia de conocimiento, el desarrollo cultural, la inclusión social y su impacto territorial.
Learn More

EL MOOC PARA ASISTENTE VIRTUAL (AV) PROYECTO #VAMOOCEU

El proyecto #VAmoocEU tiene como objetivo crear un MOOC y recursos relacionados para los alumnos de educación y formación profesional (EFP) y los empresarios sobre cómo trabajar como AV, teniendo en cuenta las habilidades y los conocimientos a desarrollar, así como las habilidades empresariales específicas de este tipo de trabajos. Un asistente virtual (AV) es una persona que presta servicios de apoyo administrativo, creativo o técnico. Al encargarse de las tareas recurrentes y del trabajo administrativo, pueden liberar tiempo y ofrecer…

0
Llegir més

Fresh-up economics

Com es creen els diners cada dia? Per què són actualment tan baixos els tipus d’interès del Banc Central Europeu? Quins són els motius de les crisis econòmiques i financeres? Com es poden explicar els problemes de la zona euro? Necessitem creixement econòmic? Què significa organitzar una economia social i ecològica? Quines diferentes escoles de pensament econòmic existeixen? Què passa amb l’impacte d’aquestes diverses interpretacions de l’economia sobre les propostes concretes de la política econòmica d’un estat? ITD participa en…

0
Llegir més
Barcelona
ITD
Innovación, Transferencia y Desarrollo
Avda. Fabregada, 22 planta 1
08907 L`Hospitalet de Llobregat – Barcelona
0034.933.194.750
info@e-itd.com
Trànsit / Ceps