Serveis

Investigació aplicada

A banda de col·laborar amb universitats i centres de recerca dins de l’àmbit europeu i llatinoamericà, ITD emprèn processos de recerca aplicada específics o bé els integra al desenvolupament dels seus projectes. Diagnòstics territorials i sectorials. Participació en programes europeus del Setè Programa Marc. Creació d’equips multidisciplinaris d’investigació. Estudis, informes i anàlisis específiques. Innovació i desenvolupament de nous enfocaments, prodcutes i serveis. Col·laboració amb universitats per a la implementació d’avenços.

0
Llegir més

Planificació estratègica

Durant la definició de les estratègies d’intervenció pública i privada són imprescindibles anàlisis territorials, sectorials i organitzatives que permetin identificar noves necessitats i detectar els actius disponibles. La flexibilitat en els enfocaments i la metodologia permeten combinar la profunditat del coneixement obtingut amb la posada en marxa de propostes aplicables, amb sentit de capacitat de comunicació interna i externa. Reorientació estratègica i conceptual. Elaboració de plans estratègics. Disseny de plans integrats de gestió. Elaboració de plans de gestió: comunicació, màrqueting,…

0
Llegir més

Congressos i conferències

La complexitat de l’organització d’un congrés ha de resoldre’s en la facilitat d’accés a la informació, continguts i persones per part d’assistens i ponents en un entorn fluid i professional alhora. Aquesta aspiració ve després d’un procés en què la intervenció es pot concretar des del punt de partida fins a l’execució final. Identificació de necessitats (localització, allotjament, continguts, ponents, imatge, comunicació, continguts i materials, preus, esponsorització). Secretaria tècnica (inscripcions, assistència in situ, logística i organització). Secretaria científica (definició conceptual,…

0
Llegir més

Plans territorials i plans d’usos

La dimensió local es pot observar a partir de l’impacte territorial extens d’una activitat determinada (cultural, econòmica, social, educativa) o des de la capacitat d’influència d’un espai determinat, sigui aquest un centre per a les arts, un espai comunitari digital o un lloc de formació i autoformació. Per tal de fer això, són utilitzades metodologies pròpies que combinen l’enfocament estratègic, el benchmarking internacional i una clara dimensió pràctica i aplicada. Plans culturals municipals. Plans d’equipaments locals (culturals, educatius o socials).…

0
Llegir més
Barcelona
ITD
Innovación, Transferencia y Desarrollo
Avda. Fabregada, 22 planta 1
08907 L`Hospitalet de Llobregat – Barcelona
0034.933.194.750
info@e-itd.com
Trànsit / Ceps