Evaluation and consultancy

Evaluation and consultancy

Avaluar és tant donar valor com emetre judicis de valor a partir de l’aplicació de sistemes de recollida d’informació útil, vàlida i fiable. Assessorar és ajudar a l’elecció de les alternatives més adequades a partir de l’experiència disponible. Ambdues dimensions són comunes per a la recerca d’elements de rectificació, millora i canvi de les organitzacions, els recursos, les polítiques i els projectes.

 • Disseny de plans d’avaluació organitzacional, sectorial o territorial.
 • Desenvolupament d’indicadors, índexs (indicadors compostos) i escales de valoració.
 • Plans d’implementació i monitoratge.
 • Missions curtes i llarges de monitoratge i avaluació per a projectes de llarg abast temporal.
 • Creació d’eines d’autoavaluació.
 • Transferència de coneixements específics:  “peer to peer review”, “benchmarking”, “Collaborative learning” i comunitats de pràctiques.

 

 

To evaluate means both to give value and to bring in value judgements from the application of systems to collect useful, valid and reliable information. To consult means to help in the election of the most apropriate alternatives from the available experience. Both dimensions are common within the research of elements to rectificate, improve and change organizations, as well as their resources, policies and projects.

 • Designing organizational, sectorial and territorial evaluation plans.
 • Developing indicators, indexes (compound indicators) and value scales.
 • Plans for implementation and monitoring.
 • Short and long monitorage and evaluation missions for long term projects.
 • Creation of self-evaluation tools.
 • Specific knowledge transfer: peer to peer review, benchmarking, collaborative learning and internship communities.

Applied research

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ac est nunc.

Strategic planning

(Català) Durant la definició de les estratègies d’intervenció pública i privada són imprescindibles anàlisis territorials, sectorials i organitzatives que permetin identificar noves necessitats i detectar els actius disponibles…

Congresses and conferences

(Català) La complexitat de l’organització d’un congrés ha de resoldre’s en la facilitat d’accés a la informació, continguts i persones per part d’assistens i ponents en un entorn fluid i professional alhora…

Community development project at El Vendrell

Support to the constitution and development of a sectorial rountable focused in the community development with representation of a range of local stakeholders. This project is the following up of the actions done in 2013-2014 under the frame of the EU project Sustainable Safety Governance project: http://www.diversitygovernance.net/?lang=en January – December 2015

0
Read more

Bòlit Emprèn: creative initiatives in Girona. 2013

Bòlit Emprèn is an initiative to foster the creation of creative initiatives in the frame of a new entrepreneurship for the arts and keeping an eye on their sustainability, in the center of the city of Girona. It is lead by the Bòlit, Centre d’art de Girona and it comprises a series of activities during 2013 and 2014: training,   call for proposals, public presentations. ITD is in charge of the methodological support.

0
Read more

Support to decentralization in developing countries

Writting and edition of thematic guides and elements of communication (prezi) for the regions that compound CGLU (East Africa, West Africa and East Asia), about the oportunities of decentralized cooperation, specially at a local level. www.cities-localgovernments.org Partner: Pour la Solidarité, Brussels www.pourlasolidarite.eu EU – Fundamental Rights http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/fundamental-rights-programme/index_en.htm

0
Read more
Barcelona
ITD
Innovación, Transferencia y Desarrollo
Avda. Fabregada, 22 planta 1
08907 L`Hospitalet de Llobregat – Barcelona
0034.933.194.750
info@e-itd.com
In the world
In the world

Trànsit / Ceps