Territorial plans

Territorial plans

La dimensió local es pot observar a partir de l’impacte territorial extens d’una activitat determinada (cultural, econòmica, social, educativa) o des de la capacitat d’influència d’un espai determinat, sigui aquest un centre per a les arts, un espai comunitari digital o un lloc de formació i autoformació. Per tal de fer això, són utilitzades metodologies pròpies que combinen l’enfocament estratègic, el benchmarking internacional i una clara dimensió pràctica i aplicada.

 • Plans culturals municipals.
 • Plans d’equipaments locals (culturals, educatius o socials).
 • Plans directors que integrin desenvolupament urbanístic i social.
 • Redefinició conceptual d’equipaments públics i privats.
 • Redacció de plans d’usos.
 • Redacció de condicions adaptades per a plecs de condicions.

 

 

The local dimension can be observed from the extensive territorial impact of a certain activity (cultural, economic, social, educational) or from the capacity for influence of a certain space, being it an arts centre, a communal digital space or a training and self-learning place. In order to do this, we use our own methodologies, which combine strategic focusing, international benchmarking and a clear practical and applied dimension.

 • Local cultural plans.
 • Local equipement plans (cultural, educational or social).
 • Master plans that integrate urban and social developement.
 • Conceptual redefinition of public and private equipments.
 • Drafting plans of uses.
 • Drafting adapted conditions for procurement procedures.

Applied research

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ac est nunc.

Strategic planning

(Català) Durant la definició de les estratègies d’intervenció pública i privada són imprescindibles anàlisis territorials, sectorials i organitzatives que permetin identificar noves necessitats i detectar els actius disponibles…

Congresses and conferences

(Català) La complexitat de l’organització d’un congrés ha de resoldre’s en la facilitat d’accés a la informació, continguts i persones per part d’assistens i ponents en un entorn fluid i professional alhora…

Under the radar cultural agents

Emergency, invisibility, independency and relationship with administrations: an approach to a changing reality The research characterizes the different types of cultural and creative agents developing their activity at the margins of the administration. It identifies the methods that local councils to identify with their cultural and creative agents. On the other hand, it analyzes study cases working without administration links. Finally, it analizes international cases of identification of cultural agents in order to guide further actions and improvements in the…

0
Read more

Community development project at El Vendrell

Support to the constitution and development of a sectorial rountable focused in the community development with representation of a range of local stakeholders. This project is the following up of the actions done in 2013-2014 under the frame of the EU project Sustainable Safety Governance project: http://www.diversitygovernance.net/?lang=en January – December 2015

0
Read more

Plan de Equipamientos Culturales de Vilassar de Mar (Barcelona)

  Tras la realización de un diagnóstico compartido acerca de la situación de los equipamientos culturales y socioculturales de la población, diseño y redefinición de usos en su contexto territorial. 2014 Cliente: CERC – Centre d’estudis i recursos Culturals de la Diputació de Barcelona www.diba.es/cerc Ayuntamiento de Vilassar de Mar http://www.vilassardemar.cat/

0
Read more
Barcelona
ITD
Innovación, Transferencia y Desarrollo
Avda. Fabregada, 22 planta 1
08907 L`Hospitalet de Llobregat – Barcelona
0034.933.194.750
info@e-itd.com
Trànsit / Ceps