Suport a la constitució d’una taula sectorial enfocada a la dinamització comunitària amb participació dels diversos actors representatius. Aquest projecte continua amb la feina iniciada el 2013-2014 en el marc del projecte de la UE Sustainable Safety Governance t: http://www.diversitygovernance.net/?lang=en

Mesa comunitaria

Gener – desembre 2015