Planes territoriales y planes de usos

Planes territoriales y planes de usos

La dimensió local es pot observar a partir de l’impacte territorial extens d’una activitat determinada (cultural, econòmica, social, educativa) o des de la capacitat d’influència d’un espai determinat, sigui aquest un centre per a les arts, un espai comunitari digital o un lloc de formació i autoformació. Per tal de fer això, són utilitzades metodologies pròpies que combinen l’enfocament estratègic, el benchmarking internacional i una clara dimensió pràctica i aplicada.

 • Plans culturals municipals.
 • Plans d’equipaments locals (culturals, educatius o socials).
 • Plans directors que integrin desenvolupament urbanístic i social.
 • Redefinició conceptual d’equipaments públics i privats.
 • Redacció de plans d’usos.
 • Redacció de condicions adaptades per a plecs de condicions.

 

 

La dimensión local se puede observar desde el impacto territorial extenso de una actividad determinada (cultural, económica, social, educativa) o desde la capacidad de influencia de un espacio determinado, sea este un centro para las artes, un espacio comunitario digital o un lugar de formación y autoformación. Para ello, se utilizan metodologías propias que combinan el enfoque estratégico, el benchmarking internacional y una clara dimensión práctica y realista.

 • Planes culturales municipales.
 • Planes de equipamientos locals (culturales, educativos o sociales).
 • Planes directores que integren desarrollo urbanístico y social.
 • Redefinición conceptual de equipamientos públicos y privados.
 • Identificación de usos básicos de equipamientos públicos y privados.
 • Redacción de plan de usos.
 • Redacción de condiciones adaptadas para pliegos de licitaciones.

 

Investigación Aplicada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ac est nunc.

Planificación estratégica

(Català) Durant la definició de les estratègies d’intervenció pública i privada són imprescindibles anàlisis territorials, sectorials i organitzatives que permetin identificar noves necessitats i detectar els actius disponibles…

Congresos y conferencias

(Català) La complexitat de l’organització d’un congrés ha de resoldre’s en la facilitat d’accés a la informació, continguts i persones per part d’assistens i ponents en un entorn fluid i professional alhora…

Agentes culturales por debajo del radar

Emergencia, invisibilidad, independencia y relaciones con la Administración: aproximación a una realidad cambiante. El estudio caracteriza los diferentes tipos de agentes culturales y creativos que desarrollan su actividad al margen de la administración además de identifciar los métodos que los ayuntamientos utilizan para identificar y relacionarse con los agentes culturales y creativos de sus territorios. Por otra parte, también visibiliza y analiza casos concretos de agentes culturales que trabajan al margen de la administración. Por último, analiza casos a nivel…

0
Leer más

Plan de equipamientos culturales en Vilassar de Mar (Barcelona)

  Tras la realización de un diagnóstico compartido acerca de la situación de los equipamientos culturales y socioculturales de la población, diseño y redefinición de usos en su contexto territorial. 2014 Cliente: CERC – Centre d’estudis i recursos Culturals de la Diputació de Barcelona www.diba.es/cerc Ayuntamiento de Vilassar de Mar http://www.vilassardemar.cat/

0
Leer más

Plan de Equipamientos Culturales de Vilassar de Mar (Barcelona)

  Tras la realización de un diagnóstico compartido acerca de la situación de los equipamientos culturales y socioculturales de la población, diseño y redefinición de usos en su contexto territorial. 2014 Cliente: CERC – Centre d’estudis i recursos Culturals de la Diputació de Barcelona www.diba.es/cerc Ayuntamiento de Vilassar de Mar http://www.vilassardemar.cat/

0
Leer más
Barcelona
ITD
Innovación, Transferencia y Desarrollo
Avda. Fabregada, 22 planta 1
08907 L`Hospitalet de Llobregat – Barcelona
0034.933.194.750
info@e-itd.com
Trànsit / Ceps