Avaluació i assessorament

Avaluació i assessorament

Avaluar és tant donar valor com emetre judicis de valor a partir de l’aplicació de sistemes de recollida d’informació útil, vàlida i fiable. Assessorar és ajudar a l’elecció de les alternatives més adequades a partir de l’experiència disponible. Ambdues dimensions són comunes per a la recerca d’elements de rectificació, millora i canvi de les organitzacions, els recursos, les polítiques i els projectes.

  • Disseny de plans d’avaluació organitzacional, sectorial o territorial.
  • Desenvolupament d’indicadors, índexs (indicadors compostos) i escales de valoració.
  • Plans d’implementació i monitoratge.
  • Missions curtes i llarges de monitoratge i avaluació per a projectes de llarg abast temporal.
  • Creació d’eines d’autoavaluació.
  • Transferència de coneixements específics:  “peer to peer review”, “benchmarking”, “Collaborative learning” i comunitats de pràctiques.

 

 

Investigació aplicada

A banda de col·laborar amb universitats i centres de recerca dins de l’àmbit europeu i llatinoamericà, ITD emprèn processos de recerca aplicada específics o bé els integra al desenvolupament dels seus projectes.

Planificació estratègica

Durant la definició de les estratègies d’intervenció pública i privada són imprescindibles anàlisis territorials, sectorials i organitzatives que permetin identificar noves necessitats i detectar els actius disponibles…

Congressos i conferències

La complexitat de l’organització d’un congrés ha de resoldre’s en la facilitat d’accés a la informació, continguts i persones per part d’assistens i ponents en un entorn fluid i professional alhora…

Bòlit Emprèn: iniciatives creatives a Girona. 2013

Bòlit Emprèn és una iniciativa amb l’ambició d’impulsar iniciatives creatives en el marc d’una nova empreneduria per a les arts amb atenció especial a la seva sostenibilitat al centre de la ciutat de Girona. Està impulsat pel l Bòlit, Centre d’art de Girona i presenta un seguit d’activitats a executar durant 2013 i 2014: formació, convocatòria i presentació pública de projectes. ITD s’encarrega del recolzament metodològic.

0
Llegir més

Recolzament a la descentralització en països en desenvolupament

Redacció i edició de guies temàtiques i elements de comunicació (prezi) per a les diferents regions que componen CGLU (Àfrica de l’Est, Àfrica de l’Oest i Est Asiàtic) sobre les oportunitats de la cooperació descentralitzada, especialment a nivell local. www.cities-localgovernments.org Soci: Pour la Solidarité, Brussel·les www.pourlasolidarite.eu Unió Europea – Fundamental Rights http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/fundamental-rights-programme/index_en.htm

0
Llegir més
Barcelona
ITD
Innovación, Transferencia y Desarrollo
Avda. Fabregada, 22 planta 1
08907 L`Hospitalet de Llobregat – Barcelona
0034.933.194.750
info@e-itd.com
Trànsit / Ceps