Projectes i serveis internacionals

Projectes i serveis internacionals

Participar en els programes promoguts pels organismes multilaterals internacionals, atendre les demandes de servei o col·laborar de manera eficaç amb entitats locals o nacionals d’altres països requereix del coneixement d’unes lògies i arquitectures de relació diferents a les pròpies des del punt de vista conceptual, jurídic i cultural.

 • Conceptualització, redacció i presentació de projectes europeus en els àmbits relacionats amb la proximitat i els serveis personals: cultura, educació, formació, serveis socials, participació, lluita contra la discriminació, joventut, gènere, digitals.
 • Disseny d’estratègies de finançament extranacional.
 • Preparació de licitacions per a organismes internacionals.
 • Participació en xarxes i projectes internacionals.
 • Creació, desenvolupament i manteninent de xarxes internacionals.
 • Prospeccions estratègiques per a la recerca de finançament.
 • Cooperació cultural internacional a Amèrica Llatina i Europa.
 • Establiment de relacions bilaterals i multilaterals.
 • Implementació internacional dels serveis posteriors.
 • Identificació, establiment i avaluació d’aliances estratègiques públic-privat.
 • Definició i implementació d’estratègies de posicionament internacional per a organitzacions culturals, educatives i socials.
 • Diplomàcia cultural.

 

Investigació aplicada

A banda de col·laborar amb universitats i centres de recerca dins de l’àmbit europeu i llatinoamericà, ITD emprèn processos de recerca aplicada específics o bé els integra al desenvolupament dels seus projectes.

Planificació estratègica

Durant la definició de les estratègies d’intervenció pública i privada són imprescindibles anàlisis territorials, sectorials i organitzatives que permetin identificar noves necessitats i detectar els actius disponibles…

Congressos i conferències

La complexitat de l’organització d’un congrés ha de resoldre’s en la facilitat d’accés a la informació, continguts i persones per part d’assistens i ponents en un entorn fluid i professional alhora…

Proyectos > Unión Europea

EL MOOC PARA ASISTENTE VIRTUAL (AV) PROYECTO #VAMOOCEU

El proyecto #VAmoocEU tiene como objetivo crear un MOOC y recursos relacionados para los alumnos de educación y formación profesional (EFP) y los empresarios sobre cómo trabajar como AV, teniendo en cuenta las habilidades y los conocimientos a desarrollar, así como las habilidades empresariales específicas de este tipo de trabajos. Un asistente virtual (AV) es una persona que presta servicios de apoyo administrativo, creativo o técnico. Al encargarse de las tareas recurrentes y del trabajo administrativo, pueden liberar tiempo y ofrecer…

0
Llegir més

Fresh-up economics

Com es creen els diners cada dia? Per què són actualment tan baixos els tipus d’interès del Banc Central Europeu? Quins són els motius de les crisis econòmiques i financeres? Com es poden explicar els problemes de la zona euro? Necessitem creixement econòmic? Què significa organitzar una economia social i ecològica? Quines diferentes escoles de pensament econòmic existeixen? Què passa amb l’impacte d’aquestes diverses interpretacions de l’economia sobre les propostes concretes de la política econòmica d’un estat? ITD participa en…

0
Llegir més

Starting Up Young Social Entrepreneurship

Per a més informació, adreceu-vos a la web del projecte www.suyse.eu   La manca d’oportunitats que pateixen els i les joves per trobar feina com a empleats/des en les societats canviants en què vivim, especialment des del 2008, necessita solucions urgents i innovadores. Les taxes d’atur juvenil són sorprenents: Escòcia: 14,9%; Bulgària 19,4%; Itàlia 37,9%; Espanya 45,7%. Prop de 400.000 joves espanyols/es han emigrat des de que va començar la crisis, generant fugides de cervell. Les formes tradicionals d’ocupació estan…

0
Llegir més

Talent Matching: Mentors d’orientació professional a l’Educació i Formació Professional Inicial en les indústries creatives i culturals d’Europa

El projecte Talent Matching, liderat a Barcelona per CEPS Projectes Socials, busca promoure el desenvolupament d’un currículum formatiu internacional per a la figura del ” Vocational Mentor ” (Mentor d’orientació professional) al si de les indústries culturals i creatives. Es tracta del professional que ajuda a formar i inserir en el mercat a persones que estan cursant qualsevol modalitat de formació professionalitzant en els seus cursos inicials (Formació Professional Específica). Per aconseguir aquest objectiu, es basa en un enfocament de…

0
Llegir més
Barcelona
ITD
Innovación, Transferencia y Desarrollo
Avda. Fabregada, 22 planta 1
08907 L`Hospitalet de Llobregat – Barcelona
0034.933.194.750
info@e-itd.com
Trànsit / Ceps