Presentació

MISSIÓ D’ITD La missió d’ITD és impulsar i desenvolupar projectes, processos i conceptes innovadors que afavoreixin la transferència de coneixement, el desenvolupament cultural, la inclusió social i el seu impacte territorial. La innovació en el disseny i desenvolupament de projectes on s’interrelacionen dimensions culturals, d’inclusió social, digitals i es combinen coneixement i experiència La conceptualització  i transferència de coneixements i processos  adaptats a nous actors, territoris o temàtiques La resposta àgil, eficient i adaptada als reptes de cada projecte singular El treball constant entre diverses realitats territorials, especialment les europees i llatinoamericanes. La capacitat prospectiva i de generació de canvis, mitjançant l’anticipació de tendències i possibilitats d’actuacions futures

Barcelona
ITD
Innovación, Transferencia y Desarrollo
Avda. Fabregada, 22 planta 1
08907 L`Hospitalet de Llobregat – Barcelona
0034.933.194.750
info@e-itd.com
Trànsit / Ceps