Diagnòstic de l’activitat cultural de la població. Proposta de reordenació espaial i programàtica de l’equipament cultural principal.